چاپ دیجیتال یا چاپ افست

چاپ دیجیتال و چاپ افست

در مورد چاپ دیجیتال و افست بیشتر بدانید دو روش مرسوم در چاپ تراکت، کارت های تجاری، پوستر و بروشور چاپ دیجیتال و چاپ افست می باشد که تفاوت های اساسی با هم داشته و هر کدام از آن ها فرآیند مخصوص خود را طی می کند. در این بین دقت داشته باشید با وجود…