طراحی و چاپ لیبل در تیراز محدود

طراحی و چاپ لیبل در تیراژ محدود : یکی دیگر از خدماتی که در مجموعه چاپ دیجیتال نقشینه امین ارائه میشود طراحی و چاپ لیبل در تیراژ محدود است . بطوریکه در تیراژ محدود یعنی دیجیتال قابل ارائه میباشد.امروزه در اکثر بسته بندی های مختلف اجناس روی آن ها لیبل چسبانده میشنوند تا اطلاعات مختصر…

طراحی و چاپ لیبل در تیراز بالا

طراحی و چاپ لیبل در تیراژ بالا : اکثر صنایع نو پا به دلیل اینکه تازه فعالیت کاری خود را آغاز کردند ، برای اینکه پایین آوردن هزینه ها  از لیبل های آماده در بازار استفاده میکنند .اما به مروز زمان به دلیل رشد فعالیت کاری و کالاهای تولید شده و به طبع در خواست…