طراحی

طراحی طراحی گرافیک و وب از خدماتی هستند که در چاپ نقشینه امین انجام میگیرند، امروزه طراحی نیز مانند عکاسی صنعتی به سمت این رفته که جزء هنرهای عمومی قرار بگیرد! منظور این است که اغلب دیده میشود که افراد با نصب یک نرم افزار گرافیکی مانند فتوشاپ و البته کمی ابراز سلیقه! شروع به…

عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

عکاسی صنعتی و تبلیغاتی شاید بتوان گفت که عکاسی صنعتی یا عکاسی تبلیغاتی اولین و مهمترین زمینه در تبلیغات فروشگاهی و یا فروش کالا و خدمات است که متاسفانه سالها اینطور دیده نمیشد و در سالهای اخیر بدلیل زیاد شدن فروشگاههای اینترنتی و شبکه های اجتماعی در جهت فروش اینترنتی ، اهمیت عکاسی و عکس…